Aktivitetet e Kryeimamit

Ishte kenaqesi dhe privilegj per mua qe sot te isha ne mesin e xhematit te nderuar te Gjilanit

       Ishte kenaqesi dhe privilegj per mua qe sot te isha ne mesin e xhematit te nderuar te Gjilanit, me ç'rast ne Xhamine e Madhe, mbajtem nje ligjerate tematike rreth Israse dhe Miraxhit.
Shrytezoj nga rasti qe te gjitha besimtareve muslimane, t'ua uroj kete Nate te bekuar te Israse dhe Miraxhit. Allahu na mundesofte qe porosite madhore te kesaj nate, Namazin leximin e Kuranit dhe mbeshtetjen ne Allahun ne c'do rast, t'i kemi gjithmone ndermend. Me respekt, i Juaji, Sabri Bajgora - Kryeimam i Republikes se Kosoves.

Kryesia e BIRK - ut

Bislame.net

Dituria Islame

Tanzil.net

Online

Kemi 3 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kalendari

الخميس 1 رمضان 1444
E enjte Ramadan 1 1444
E enjte Mars 23 2023

Koloset e tefsirit

IMAGE Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h)
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h) dhe tefsiri i tij  “RUHUL MEANI FI TEFSIRIL KUR’ANI-L ADHIM VE-S-SEB’IL METHANI”    ... Read More...
IMAGE Muhammed Reshid Rida
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Muhammed Reshid Rida dhe tefsiri i tij TEFSIRUL KUR’ANIL HAKIM i njohur si “TEFSIRU-L-MENAR”   Muhammed Reshid Ridaja i takon plejadës së... Read More...
IMAGE Kadi el Bejdaviu
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Kadi el Bejdaviu dhe tefsiri i tij “ENVARU-T-TENZILI VE ESRARU-T-TE'VILI”   Biografia e tij Emri i tij i plotë është Abdullah ibn Umer ibn... Read More...

Sabri Bajgora -Hytbeja e Kurban-Bajramit 2011