Aktivitetet e Kryeimamit

Në Umre, organizuar nga Ministrisa për çështje fetare të Mbretërisë së Arabisë Saudite

Prej datës 20 deri më 30 Janar 2016, në organizimin e Ministrisë për çështje fetare të Mbretërisë së Arabisë Saudite, ishim në Umre së bashku me Myftiun dhe kolegët nga Kryesia e BIK-ut. Qëndrimi në Medinë dhe në Mekë, ishte rast që përveç kryerjes së obligimeve të Umres, të takonim edhe studentët tanë po edhe kolegë të shumtë nga bota islame. Ndjesia e kënaqësisë shpirtërore nuk mund të përshkruhet, ajo thjesht vetëm përjetohet.

Kryesia e BIRK - ut

Bislame.net

Dituria Islame

Tanzil.net

Online

Kemi 9 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kalendari

الثلاثاء 12 جمادى الثانية 1442
E martë Jumada al-Thanni 12 1442
E martë Janar 26 2021

Koloset e tefsirit

IMAGE Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h)
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h) dhe tefsiri i tij  “RUHUL MEANI FI TEFSIRIL KUR’ANI-L ADHIM VE-S-SEB’IL METHANI”    ... Read More...
IMAGE Muhammed Reshid Rida
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Muhammed Reshid Rida dhe tefsiri i tij TEFSIRUL KUR’ANIL HAKIM i njohur si “TEFSIRU-L-MENAR”   Muhammed Reshid Ridaja i takon plejadës së... Read More...
IMAGE Kadi el Bejdaviu
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Kadi el Bejdaviu dhe tefsiri i tij “ENVARU-T-TENZILI VE ESRARU-T-TE'VILI”   Biografia e tij Emri i tij i plotë është Abdullah ibn Umer ibn... Read More...

Sabri Bajgora -Hytbeja e Kurban-Bajramit 2011