Aktivitetet e Kryeimamit

Sot me 25.05.2016 ne takimin regjional me imamet e KBI Ferizaj, Shtime, Kaçanik dhe Han i Elezit

    Sot me 25.05.2016 ne takimin regjional me imamet e KBI Ferizaj, Shtime, Kaçanik dhe Han i Elezit, per bashkĕrendimin e aktiviteteve te muajit te bekuar te Ramazanit.

Kalendari

الأربعاء 16 صفر 1441
E mërkurë Safar 16 1441
E mërkurë Tetor 16 2019

Koloset e tefsirit

IMAGE Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h)
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h) dhe tefsiri i tij  “RUHUL MEANI FI TEFSIRIL KUR’ANI-L ADHIM VE-S-SEB’IL METHANI”    ... Read More...
IMAGE Muhammed Reshid Rida
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Muhammed Reshid Rida dhe tefsiri i tij TEFSIRUL KUR’ANIL HAKIM i njohur si “TEFSIRU-L-MENAR”   Muhammed Reshid Ridaja i takon plejadës së... Read More...
IMAGE Kadi el Bejdaviu
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Kadi el Bejdaviu dhe tefsiri i tij “ENVARU-T-TENZILI VE ESRARU-T-TE'VILI”   Biografia e tij Emri i tij i plotë është Abdullah ibn Umer ibn... Read More...

Sabri Bajgora -Hytbeja e Kurban-Bajramit 2011