Poezi

Urime Hixhabi

Urime Hixhabi

  

Urime oj motër hixhabi

Shamia e bukur në kokë

Sa e bukur sot ti po dukesh

I lartësuar qofsh o Zot!

 

Në fytyrë po t' shkëlqen nuri

Sa bukur të rri shamia

Asgjë ty s'të përkuli

Gëzim t'madh ka shoqëria.

 

E lumja ti oj motër

Që këtë rrugë e zgjodhe

Atë që urdhëroi Zoti

Në vepër e jetësove.

 

Të jesh gjithmonë krenare

Për këtë gjest të mirë

E devotshme dhe fetare

Motër oj zemërdlirë.

 

Urime, urime oj motër

Të gjithë po të përgëzojmë

Dashuria ndaj Allahut

Përjetë le të shoqërojë.

Kryesia e BIRK - ut

Bislame.net

Dituria Islame

Tanzil.net

Online

Kemi 5 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kalendari

السبت 21 ذو القعدة 1444
E shtunë Dhul-Qadah 21 1444
E shtunë Qershor 10 2023

Koloset e tefsirit

IMAGE Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h)
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h) dhe tefsiri i tij  “RUHUL MEANI FI TEFSIRIL KUR’ANI-L ADHIM VE-S-SEB’IL METHANI”    ... Read More...
IMAGE Muhammed Reshid Rida
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Muhammed Reshid Rida dhe tefsiri i tij TEFSIRUL KUR’ANIL HAKIM i njohur si “TEFSIRU-L-MENAR”   Muhammed Reshid Ridaja i takon plejadës së... Read More...
IMAGE Kadi el Bejdaviu
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Kadi el Bejdaviu dhe tefsiri i tij “ENVARU-T-TENZILI VE ESRARU-T-TE'VILI”   Biografia e tij Emri i tij i plotë është Abdullah ibn Umer ibn... Read More...

Sabri Bajgora -Hytbeja e Kurban-Bajramit 2011