Poezi

Pse o njeri?!

 

 

Pse o njeri?!

 

A s’më thua o njeri

Pse Allahun e harrove

Pse nuk shkove rrugës së Tij

Por shejtanin e pasove.

 

Pse harrove amanetin

Në Ezel që ia ke dhanë

Pse ti ike prej rahmetit

U mashtrove me dynjanë.

 

Pse s’u ndale me mendue

Se n’këtë botë je udhëtarë

A harrove o i mjerë

Para Zotit që ke me dalë.

 

Në këtë botë ti veç punove

Pa mendue se ke me vdekë

Fjalët e Zotit i harrove

Se n’dhe trupi ka me t’u tretë.

 

Po ti dije ore vëlla

Për pendim kurrë nuk është vonë

Me lot në sy gjithë duke qarë

Ktheju Zotit mëshirëplotë

 

Fytyrën tënde ti ndriçoje

Me namaz dhe ibadet

Jetën me Kur’an kaloje

T’jesh i lumtur në Ahiret.

 

                                                          (Sabri Bajgora)

                                                          Prishtinë, 07.03.2003

Kalendari

الأحد 6 شعبان 1439
E diel Shaaban 6 1439
E diel Prill 22 2018

Koloset e tefsirit

IMAGE Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h)
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h) dhe tefsiri i tij  “RUHUL MEANI FI TEFSIRIL KUR’ANI-L ADHIM VE-S-SEB’IL METHANI”    ... Read More...
IMAGE Muhammed Reshid Rida
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Muhammed Reshid Rida dhe tefsiri i tij TEFSIRUL KUR’ANIL HAKIM i njohur si “TEFSIRU-L-MENAR”   Muhammed Reshid Ridaja i takon plejadës së... Read More...
IMAGE Kadi el Bejdaviu
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Kadi el Bejdaviu dhe tefsiri i tij “ENVARU-T-TENZILI VE ESRARU-T-TE'VILI”   Biografia e tij Emri i tij i plotë është Abdullah ibn Umer ibn... Read More...

Sabri Bajgora -Hytbeja e Kurban-Bajramit 2011