Kur`ani dhe Shkenca

Kur'ani dhe shkenca

“Ne atyre (mohuesve) do t’ua dëftojmë argumentet tona në horizonte, si dhe në vetveten e tyre, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ky (Kur’an) është i vërtetë. Vallë a nuk të mjafton ty që Zoti yt...

Gjithësia dhe Kur'ani

“A nuk e dinë (shohin) ata të cilët nuk besojnë se qiejt dhe toka ishin të ngjitura (një tërësi), e Ne i ndamë ato të dyja dhe nga uji kemi krijuar çdo gjë të gjallë, vallë a...
Tefsir

Komentimi i kaptinës – “El-Fil”

Komentimi i kaptinës – “El-Fil”   أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾ A nuk e ke parë )a nuk të ka arritur lajmi) se ç’bëri...

Komentimi i kaptinës “El-Kevther”

Komentimi i kaptinës “El-Kevther” إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ   1. “Ne, vërtet të dhamë ty (o Muhammed) shumë të mira. 2. Andaj, ti falu për hir të Zotit tënd dhe pre kurban! 3. E s’ka dyshim...
Tefsiri neper shekuj

Tefsiri në kohën e Resulullahut s.a.v.s.

TEFSIRI I KUR’ANIT NË KOHËN E RESULULLAHUT S.A.V.S.   Allahu xh.sh. i zbriti Muhamedit a.s. Librin e shenjtë-Kur’anin, si mrekulli të patejkalueshme deri në momentet e fundit të jetës mbi këtë tokë, sepse ky është libër që...

Tefsiri filozofik

TEFSIRI FILOZOFIK  (Disa nga komentimet e filozofëve islamë rreth ajeteve kuranore) Gjatë kohës së sundimit të abasinjve, kur shteti islam kishte arritur kulmin e forcës ushtarako-politike, ishte shumë e natyrshme që edhe shkenca të kishte një tretman...
Poezi

Muhammedit a.s.

Muhammedit a.s.   Errësirë ishte kudo, Injorancë mbretëronte Kishte humbur çdo arsye, Bota dritën e kërkonte.   Në Mekë, n’këtë vend të bekuar, u lind i dashuri i Perëndisë Muhammedi i lavdëruar, Shpëtimtari i njerëzisë.   O Muhammed o i dërguar, Dritë dhe...

Nën hijen e Qabesë

Nën hijen e Qabesë   Kujto besën dhënë Allahut Përgjegjësinë që e ke marrë Në tavaf rreth Bejtullahut Mos u merr më me dynjanë   Hape zemrën, pastro shpirtin Prej Allahut mëshirë kërko Para Tij shprehe pendimin Prej ndëshkimit ti shpëto.   Nuri i zemrës, drita e...
Artikuj

Aktet gjenocidale të pushtetit serb

AKTET DHE VEPRIMET GJENOCIDALE TË PUSHTETIT SERB MBI MONUMENTET FETARE ISLAME NË KOSOVË GJATË VITEVE TË  ’90-TA   Ndër episodet më tragjike të shqiptarevë të cilat janë ngulitur në kujtesën tonë historike, padyshim  janë vitet e dhimbjes së...

Roli i fesë në edukimin shkollor

Roli i fesë në edukimin shkollor   Jeta e njeriut është një vlerë e shtrenjtë dhe e çmueshme. Është një dhunti nga ana e Allahut të Plotëfuqishëm, të cilën secili prej nesh duhet ta kultivojë e ta...
Komentime

Emrat e bukur të Allahut – Esmaullahi-l-Husna

Emrat e bukur të Allahut – Esmaullahi-l-Husna أسماء الله الحسنى   Allahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik thotë: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - “Allahu ka emrat më të bukur (mirë), prandaj...

KAMATA sëmundje e rëndë shoqërore

KAMATA sëmundje e rëndë shoqërore     “ Ata që e hanë kamatën, ata nuk ngrihen ndryshe veçse siç ngrihet ai i çmenduri nga të prekurit e djallit. Kjo ngase ata thanë:”Edhe shitblerja nuk është tjetër, por njësoj sikurse...

Kryesia e BIRK - ut

Bislame.net

Dituria Islame

Tanzil.net

Online

Kemi nji mik dhe s'ka antarë në linjë

Kalendari

السبت 21 ذو القعدة 1444
E shtunë Dhul-Qadah 21 1444
E shtunë Qershor 10 2023

Koloset e tefsirit

IMAGE Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h)
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h) dhe tefsiri i tij  “RUHUL MEANI FI TEFSIRIL KUR’ANI-L ADHIM VE-S-SEB’IL METHANI”    ... Read More...
IMAGE Muhammed Reshid Rida
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Muhammed Reshid Rida dhe tefsiri i tij TEFSIRUL KUR’ANIL HAKIM i njohur si “TEFSIRU-L-MENAR”   Muhammed Reshid Ridaja i takon plejadës së... Read More...
IMAGE Kadi el Bejdaviu
E mërkurë, 09 Dhjetor 2015
Kadi el Bejdaviu dhe tefsiri i tij “ENVARU-T-TENZILI VE ESRARU-T-TE'VILI”   Biografia e tij Emri i tij i plotë është Abdullah ibn Umer ibn... Read More...

Sabri Bajgora -Hytbeja e Kurban-Bajramit 2011